2022-2023 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының

ЖОСПАРЫ

2022-2023 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының

ЖОСПАРЫ

2022-2023 оқу жылында орта білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын ұйымдастыруды реттейтін нормативтік құқықтық құжаттарды ескере отырып, жаңа оқу жылында тәрбие жұмысын ұйымдастырудың басым бағыттары қарастырылады. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі басымдықтар білім алушылардың әл-ауқатын қамтамасыз ету, баланың жеке басына құрмет пен сенім, балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, оларды кемсітушілікке жол бермеу болып табылады.

Орта білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысының жүйесі келесі нормативтік-құқықтық құжаттармен реттеледі:

1) «Бала құқығы туралы» БҰҰ Конвенциясы; 2) Қазақстан Республикасының Конституциясы; 3) «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі. 26 желтоқсан 2011жыл; 4) «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңы; 5) «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 214-IV Заңы; 6) «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 02 шілдедегі №169- VI Заңы; 7) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы; 8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 9) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері.

10) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 525 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында ө

лкетануды дамытудың тұжырымдамалық негіздері. 11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 маусымдағы № 248 бұйрығымен бекітілген 2020-2025 жылдарға арналған «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасы.

ІІ.Тәрбие жұмысының басым бағыттары

2022-2023 оқу жылында тәрбие жұмысы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері шеңберінде іске асырылады, оның негізгі идеясы Абайдың «Толық адам» рухани мұрасында бейнеленген үйлесімді дамыған адамның ұлттық бейнесі болып танылады. «Толық адам» тұлғалық жеке қасиеттері білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында, Мемлекет басшысының «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» және «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» бағдарламалық мақалаларында және басқа да мемлекеттік тұжырымдамаларда айқындалған құндылықтар мен басымдықтарды жеке тұлғаны тәрбиелеудің бірегей жүйелік тәсілімен қамтамасыз ету үшін біріктіреді.

Еліміздің орта білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысы «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздеріне сәйкес сегіз негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады.

1) Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, қҧқықтық тәрбие.

2) Рухани-танымдық тәрбие.

3) Ұлттық тәрбие.

4) Отбасылық тәрбие.

5) Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие.

 6) Кӛпмәдениетті және кӛркем-эстетикалық тәрбие.

 7) Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу.

 8) Дене тәрбиесі, салауатты ӛмір салтын қалыптастыру.

Тәрбие жұмысының негізін жалпыадамзаттық құндылықтар (сенім, ақиқат, әсемдік, бостандық, қайырымдылық, жақсылық, махаббат, және т. б.) және ұлттық құндылықтар – (тәуелсіздік, патриотизм, толеранттылық, ана тілі, заңға бағынушылық, этникалық мәдениет, салт-дәстҥр) құрайды.

Білім алушыларды тәрбиелеудің негізгі идеясы ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар.

2022-2023 оқу жылында білім беру ұйымдарында мынадай жобалар өз жалғасын алады:  «Мектептің өзін-өзі басқаруы»;  «Дебат» қозғалысы;  «Оқуға құштар мектеп»;  «Отбасы – мектеп»;  «Құқықтық сана – қауымға пана»;  «Дәстүр мен ғұрып»;  «Еңбек – елдің мұраты»;  «Үнем – қоғам қуаты»;  «Ерте жастан басталатын экологиялық мәдениет»  «Қоғамға қызмет»;  «Музей сабақтары»;  «Театр сабақтары» жобасы.

2022-2023 оқу жылындағы мерейтойлық күнтізбелік күндерге назар аудару ұсынылады. · Қазақстан Республикасының  Рәміздеріне – 30 жыл; · · Қазақ ақыны, әдебиеттанушы ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туғанына – 150 жыл; · Роза Бағланованың 100 жылдығы, Қазыбек бидің 355 жылдығы, Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы, Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығы.

Міндеттері:

  1. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат пен патриоттың қалыптасуына; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; балалар мен жастардың құқықтық санасының өсуіне, оның балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету.
  2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету.
  3. Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
  4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін күшейтуге, бала тәрбиесі үшін олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету.
  5. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі іске асыруына саналы қарым-қатынас қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, сондай-ақ коэволюция идеяларын қабылдау қабілетіне және оны күнделікті өмірде басщылыққа алуына ықпал ету.
  6. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету.
  7. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнерде және болмыста эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
  8. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

Тәрбие жұмысының басым бағыттары бойынша жылдық жоспары

Тәрбие жұмысының бағыты/ Направления воспитаельной работыҚЫРКҮЙЕК.Өткізілу мерзімі            Жауаптылар 
Іс-шаралар. 
1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие/   1 қыркүйек –Білім күніне «  Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және отаншылдық»» салтанатты шеру. (1, 11 сыныптарға ), 2-10 сыныптарға «Тәуелсіздік жетістіктері» ашық сынып сағаттары)1.09.2022ДТІЖО 1-11 сынып жетекшілері   
 
2. Республикалық «Мектепке жол» акциясы.Жыл  бойы     ДТІЖО Әлеуметтік үстаз     
3.Оқушыларды мектептің ішкі тәртіп ережесімен таныстыру.  Ай бойы    ДТІЖО 1-11 сынып  жетекшілері 
«Абайлаңыз, балалар!» мектеп акциясы, ҚЖИ жасағы. (1-11 сын.) Жол-көлік оқиғаларының алдын алу іс-шараларын өткізу. (сын.сағаты) «Жол ережесі әліппесі» (1 сын), «Жол белгілері еліне саяхат» (2-3 сын), «Бағдаршам бағыты:қызыл, жасыл, сары» (4 сын), «Жол тәртібі ережесі» (5-6 сын), «Жол тәртібі ережесі туралы әңгімелесу» (7-8 сын), «Жол көлік оқиғалары» (9-11 сын).2-10.09.20221-11 сынып жетекшілері   
 
Профилактикалық кеңес отырысы. Оқушылармен мектептің ішкі тәртіп ережесі туралы әңгімелесу.  Ай бойы  ДТІЖО Әлеуметтік үстаз 1-11 сынып жетекшілері 
Девиантты мінез-құлықты балалардың тізімін жасау, мектептің ішкі есебіне алу.Ай бойы  Мектеп психологі 1-11 сынып жетекшілері 
2.Отбасы тәрбиесі   12 қыркүйек-Отбасы күні. «Отбасы-бақыт мекені» апталығы5-09.09 ДТІЖО   
Асфальтта балалар суреттерінің байқауын ұйымдастыру және өткізу «Бақыт-бұл….»,  «Менің отбасым» суреттер көрмесі   15.09.22  1-4 сынып жетекшілер 
«Отбасы-шабыт көзі» кітап көрмесін ұйымдастыру және өткізу09-16.09Кітапханашы 
 
«Анам, әкем және мен» спорттық сайыс (1-4-сыныптар)16.09.22Денешынықтыру пәнінің мұғалімдері 
 Менің отбасым12-16.091-2 сын.   
 Отбасым –мақтанышым, тірегім.12-16.093-4 сын.   
 Отбасы-өмір аясы12-16.095-7 сын.   
 Отбасы тәрбиесі – бала болашағының бастауы12-16.098-9 сын. 
 Отбасы және отбасы құндылықтары12-16.0910-11 сын.   
 Сыныптың әлеуметтік паспортын даярлау.Әр түрлі санаттағы балалардың тізімін жасау ( көп балалы, тұрмысы төмен, толық емес отбасы, «Тәуекел тобы» т.б.Ай бойы  Мектеп психологі Әлеуметтік ұстаз 
  3.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты  Денсаулық  фестивалі. «Дені сау ұрпақ-ұлт болашағы».(қашықтықтан)13.09.22ДТІЖО, Дене шынықтыру мұғалімдері, медбибі 
.Мектептің наркобекет құрамын сайлау.12-16.095-11 сыныптар 
Тоғызқұмалақ ойының жандандыру үнеміДене шынықтыру мұғалімдері 
«Туберкулез ауруының алдын алу туралы» тәрбие сағаты.12-16.09Медбике, 8-11 сын.жет. 
 «Дұрыс тамақтану-денсаулық кепілі» ( сын.сағ.)12-16.091-7 сынып жетекшілері 
 «Дені сау ұрпақ-ұлт болашағы» дәріс сабақ. СӨС орталығы мамандарының дәріс сабағы16.09.22ДТІЖО  
«Көңілді старт» 2-4 сынып оқушылары арасындағы эстафеталық сайыс.22.09.22Тәлімгер, дене шынықтыру мұғалімдері 
 «Мен, Сен және Ол- Біз салауатты ел» тақырыбында денсаулық апталығы. (Қашықтықтан)19-23.09ДТІЖО Денешынықтыру пәні мұғалімдері Медбибі   
 
4. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.«Тіл-ұлттың тірегі» Қазақстан халықтарының тілдері күні онкүндігі. 05-16.09 Тіл мамандары 
  «Тіл-халықтың жаны» ҚР тілдер күні мерекесіне арналған іс-шаралар (жеке жоспар бойынша)05-16.09 Тіл мамандары 
 
«Шет тілдерін үйрену ана тілінің құндылығын төмендетеді» ( пікірсайыс)09.09.22Тәлімгер
Ана тілің-арың бұл.05-16.091-2 сынып жетекшілері
«Мақал – сөздің азығы,Жұмбақ-ойдың қазығы».05-16.093-4 сынып жетекшілері
«Мәңгілік ел- мәңгілік тіл» Интелектуалдық сайыс09.09.22Тіл мамандары
«Ана тіліңде елдігіңді, ерлігіңді жырлайсың» Үш тілдік саясаты05-16.098-9 сынып жетекшілері 
Мәңгілік Ел, бұл – Тарихтың, Мәдениет пен Тілдің ортақтығы.05-16.0910-11 сынып жетекшілері
  «Балалар және театр» ағартушылық жобасы үнеміДТІЖО музыка жетекшілері, тәлімгер
5.Рухани-адамгершілік тәрбие                               Зияткерлік тәрбиеҚарттар күні мен ұстаздар мерекесіне орай меркелік іс-шаралар дайындау. Апта бойы ДТІЖО 
1 қазан-Қарттар күні (сын.сағ.) 30.09 1-11 сын.жетек. 
ҰОС және еңбек ардагерлерін аралау. Мемлекет басшысының «Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі»  атты мақаласы.26-30.09Жас Ұландар, «Шаңырақ» ұйымы 5-11 сынып жетекшілері   
 «Оқуға құштар мектеп» жобасы үнеміДТІЖО кітапханашы 
«Қарттары бар ел-қазыналы ел» қашықтықтан құттықтау бейнеролик30.09.22Р.Қ.Хамзина Н.А.Айтмағамбетова Г.К.Тюлеева Д.Б.Балтабаев 
2.  Ұстаздар күні мерекесі. «Ұстаз-мектеп жүрегі»  әдеби- сазды құттықтау05.10.22Қ.А.Нұрмағамбетова А.О.Бабакова А.А.Жангазина Д.Б.Балтабаев 
«Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың дебаттық қозғалысы  жобасы үнеміДТІЖО тәлімгер 
 
 
 Тәрбие жұмысының бағыты/ҚАЗАН. Іс-шаралар.Өткізілу мерзімі            Жауаптылар 
6.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие   Мен –Қазақстан Республикасының патриотымын.03 – 07.10. 1-11 сынып жетекшілері 
 «Тарих толқынында» (кітаптарға шолу) 03 -07.10. А.Т.Мукашева Б.М.Абдульманов 
 «Менің әдемі қалам, менің әдемі ауылым» акцияны өткізу 03-28.10. Тәлімгер 
 «Смарт- сарбаз» әскери-патриоттық клубының жұмысы Жыл бойы АЭД мұғалімі 
7.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі. Рухани-адамгершілікКомпьютер және бала денсаулығы03-07.10.   1-4 сынып  жетекшілері   
«Туған елге тағзым». Солтүстік-Қазақстан облысының мәдени-тарихи ескерткіштері03-07.10.   5-6 сынып  жетекшілері 
«Туған елге тағзым». «Қазақстанның сакральді  географиясы»03-07.10.   7-8 сынып жетекшілері 
 «Дін.Атеизм.Саясат»03-07.10.   9-10 сынып жетекшілері   
Дін және қоғам.10-14.10.  11 сынып жетекшісі   
Мәңгілік Ел, бұл – Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. Жетістікке жеткен адамдармен кездесулер.10-14.10.  Тәлімгер, 8 сынып жетекшісі 
Компьютерлік тәуелділік және бала психологиясы   ( психологиялық кеңес) СӨС. Қазіргі жастардың зиянды әдет-құлықтары10-14.10.Психолог   9-11 сынып жетекшілері 
8.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие  Қазақстан табиғаты17-21.101-3 сынып жетекшілері 
«Көшеде жүру қауіпсіздігі» ертеңгілік  13.10.221-4 сын. Р.Қ.Хамзина  А.Б.Курмангалиева, А.М.Жақсылық 
 Солтүстік Қазақстан облысының экологиясы: кешегісі мен бүгінгісі17-21.106-7 сынып жетекшілері 
«Кәсіби жетістік пен табысқа қалай қол жеткізуге болады?»17-21.108-9 сынып жетекшілері 
Туған өлке экологиясы. «Жасыл экономика»17-21.105-11 сынып жетекшілері 
Өмірді мақсатты  жоспарлай білеміз бе ?( 9-11 сынып оқушылармен әңгіме)17-21.10Психолог 
Сіз болашақта  қандай мамандықты таңдайсыз? ( 9-11 сыныптардан әлеуметтік сауалнама)24-28.10Әлеуметтік ұстаз 
 СӨС. Қауіпті ойындар. (медиақауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, интернет желісіндегі қауіпсіздік) 24-28.10 5-11 сынып жетекшілері Мектеп психологі 
9.Ұлттық тәрбие. Рухани-адамгершілік тәрбие    Қазақ халқының салт-дәстүрі мен мәдениеті (Танымдық сабақ)24-28.10Тәлімгер 
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған викторина  «Біздің отанымыздың белгілі ұлдары»20.10.221-2 сын.жетекшілер 
Досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас» әңгіме өткізу17-21.103-4 сын.жетекшілер 
«Рухани жаңғыру–Қазақстанның үшінші жаңғыру кезеңі». Отан неден басталады?17-21.105-7 сын.жетекшілер 
Құқықтық оқыту. Жасөспірім неге құқық бұзады?20, 21.108-9 сын.жетекшілер 
Мәңгілік Ел, бұл – Зайырлы Мемлекет және Жоғары Руханият. (Дөңгелек үстел)13.1010-11 сын.жетекшілер 
«Дәстүр мен ғұрып» жобасы  аясында іс-шаралар ұйымдастыруүнеміДТІЖО 
25 қазан – Республика күні (мерекелік іс-шара,сынып сағаттар)24.10.22 1-11 сынып жетекшілер 
Профилактикалық әңгіме.«Діни-экстремизмнің пайда болуы»24-28.10 ДТІЖО 
«Қоғамға қызмет» әлеуметтік еріктілер жобасы үнемі ДТІЖО Тәлімгер, әлеуметтік ұстаз 
Адамзатқа жат, қауіпті діни ағымдардың адам психологиясына әсері (10-11 сынып оқушыларына кеңес)24-28.10Психолог 
Тәрбие жұмысының бағытыҚАРАША. Іс-шаралар.Өткізілу мерзімі            Жауаптылар 
10Рухани-адамгершілік тәрбие.«Әрқашан жақыныңа жәрдемші бол!»  Зорлық-зомбылыққа қарсы қарым-қатынас ережесі (үлкенге ізет, кішіге ізет көрсету, аңдар, құстар, жәндіктерді қорғай біл,  күшке күшпен емес, мейірімді ісіңмен  қамқор бол) (сын.сағ.)  «Туған  жер» тақырыбында жобалар,  рефераттар, презентациялар қорғау, бейнефильмдер  жасау.   «Жігіт Сұлтаны» байқауы 01-04.11.                   17.11.22 1-8 сынып жетекшілері       5-10 сынып жетекшілері     Мектеп Парламенті, Н.А.Айтмагамбетова   Д.Б.Балтабаев   
11Отбасы тәрбиесі  «Отбасындағы бала тәрбиесі: міндет пен парыз» ҚР «Неке және отбасы туралы» Заңы. Некелесу.Келісім-шарт некесі.Некенің бұзылуы.Жұбайлардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігі.14-18.11.  9-11 сынып жетекшілері   
 «Ата-анамыздың жұмыс орнындағы он күн» жобасы21-26.11Тәлімгер, 5-8 сынып жетекшілері   
12Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие «Біз және заң» – құқықтық білім онкүндігі. (жеке жоспар бойынша) «Конституция- біздің негізгі заңымыз»07-18.11. 1-11 сынып жетекшілері 
    Қоғамдық орындарда және ата-анасымен бекітілген уақыттарда жүру тәртібі (сын.сағ.) «Туған елге тағзым», Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары»  топсаяхаттар ұйымдастыру07-11.11. 07-11.11.   Оқушылардың демалыс уақыттарында  8-11 сынып жетекшілері   5-7 сынып жетекшілері   ДТІЖО 
 «Туған жер – алтын бесік» театрланған қойылым24.11.22Музыка жетекшілері, тәлімгер 
«Балалар қылмысы: ұрлық пен бопсалау», Бала құқықтары туралы» Заң (сын.сағ.)14-18.11.  5-11 сынып  жетекшілері 
    «Жас өспірімдердің қылмыстық жауапкершілігі»14-18.11.  7-8 сын. жетекшілері      әлеуметтік ұстаз 
 «Қылмыс жасау себептері  мен салдары »14-18.11.  9-11 сын. жетекшілері әлеуметтік ұстаз   
«Біз жемқорлыққа қарсымыз!»14-18.11.  10-11 сынып жетекшілері әлеуметтік ұстаз 
 «BilimLand.kz» білім беру платформасы. Бейнетур. «Патриотизм деген не?»14-18.11. 9-11 сынып жетекшілері 
13Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты  1  желтоқсан- Дүниежүзілік ЖИТС қарсы күрес күні. ЗОЖ.  ( «ЖҚТБ-ғасыр ауруы»  Медицина сала мамандарымен кездесу 30.11.ДТІЖО 
«Денсаулық – зор байлық!»14-18.11.  1-2 сынып жетекшілері   
«Вирустық аурулар»  14-18.11.   3-4 сынып жетекшілері 
«ЖҚТБ және АҚТҚ ауруларының алдын алу профилактикасы21-25.11.  5-6 сын. әлеуметтік ұстаз 
«Агрессивті мнез-құлықтың профилактикасы»14-18.11. 7-8 сынып жетекшілері психолог 
«СПИД: шындық пен сұмдық»14-18.11.  9 сынып жетекшілері әлеуметтік ұстаз 
«Салауатты өмір сүрудің құқықтық негіздері»14-18.11.10 сынып жетекшілері 
«ЖҚТБ ауруларының алды алу туралы» ҚР Заңы»14-18.11.9-11 сын. әлеуметтік ұстаз 
 «Сіз есірткі туралы не білесіз?» плакаттар сайысы21-25.11.  Тәлімгер  әлеуметтік ұстаз 
 СӨС орталығы мамандарымен кездесу. АҚТҚ/ЖҚТБ – жұқпасы туралы негізгі мәліметтер.21-25.11.  Психолог әлеуметтік ұстаз       
Тәрбие жұмысының бағытыЖЕЛТОҚСАН.  Іс-шаралар.Өткізілу мерзімі            Жауаптылар         
14.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 
 
 
 
ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Гүлдене бер, менің-Қазақстаным!» апталық өткізу.05-15.12.   ДТІЖО 
16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі  күні. Мәңгілік Елдің жеті мызғымас қағидасы14,15.12.  9-11 сынып жетекшілері 
 «Жас Ұлан», «Жас Қыран», «Шаңырақ» ұйымдарына оқушыларды қабылдау.12-15.12     Тәлімгер, сынып жетекшілер 
 «Тәңірі алқаған тәуелсіздік!».ҚР Тәуелсіздігі күні мерекесіне арналған  кеш 15.12.Ж.Т.Умерзакова А.А.Жангазина Д.Б.Балтабаев 
16 желтоқсан –Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні. Жаңа қазақстандық патриотизм- көпұлтты қоғамның даму негізі12-15.121-4 сынып жетекшілері 5-11 сынып жетекшілері 
«Елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік!» салтанатты линейка14.12. Н.А.Айтмағамбетова А.С.Казиева  Д.Б.Балтабаев 
 Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі«Тәуелсіздік жылдардағы Қазақстанның жетістіктері» шығарма байқауы  Сырттай халықаралық, республикалық олимпиадаларға қатысу «Саналы азамат». Кәсіби мамандық таңдауЖыл бойыТіл мамандары   А.Б.Бекмурзенова Ж.М.Умбетова 9-11 сынып жетекшілері 
  
15.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.  «Жаңа жылдарыңызбен!», «Жасыл шырша жаңында» Жаңа жылдық іс-шара өткізу.26 -29.12.  Шағын орталық,  интернат тәрбиешілері  1-11 сынып жетекшілері   ДТІЖО 
 «Білім әлеміне саяхат» сыныптан тыс іс-шара 22..12.22 Қ.А.Нұрмағамбетова  Б.Қ. Бүркітова 
Тәрбие жұмысының бағыты/ҚАҢТАР.  Іс-шаралар.Өткізілу мерзімі        Жауаптылар 
16.Ұлттық тәрбие.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі. Рухани-адамгершілік тәрбие    Мемлекеттік рәміздер-ұлттық мақтанышы 10.01.2023    1-11 сынып жетекшілер 
Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу- азаматтық парыз бен міндет (Танымдық сабақ)14.01.2023Тәлімгер 
«Жол қозғалысы ережесі» тәрбие сағаты.09-13.01.1-4 сынып жетекшілері 
«Бірге жол көлік оқиғаларының алдын алайық!»                                                  09-13.01.5-8 сынып жетекшілері 
 Қауіптіліктің алдын алу сабағы. Жол қозғалысы ережесі мен жол көлік оқиғалары туралы фильмдер көрсетуді ұйымдастыру.09-13.01.9-11 сынып жетекшілері  
СӨС. Тұрмыстық және көше қауіпсіздігі.09-13.01.1-11 сынып жетекшілері
«Руханият деген не?» пікірталас «Қазақстандағы әлемдік діндер және діни диалог» Бейнетур. «Мәңгі қазақ жері  – Ұлы Дала елі!»12.01.   23-27.01. 23-27.01.Тәлімгер 9-11 сынып  жетекшілері   1-4 сынып  жетекшілері 
17.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие«Қазақ халқының даңқты ұлдары»23-27.01.1-8 сынып  жетекшілері   
Батыр майдангер мен тыл еңбек ардагерлері туралы деректер жинақтау23-27.01.Тәлімгер 
Патриоттық  тәрбиенің адам өміріндегі алатын орны ( пікірталас)   Құқықтық сана дегеніміз не? ( дебат)   Құқықтық оқыту.  Адалдық және  сыпайылық  – шынайы адам келбеті Интеллектуалдық жеке меншік және оны қорғау. «Қазақстанда рухани келісім күні» кітап көрмесі «Менің отаным- Қазақстан» сынып сағаттары «Қазақ жері- бесігім» патриоттық сабақтар   19.01.     26.01.   Қаңтар Қаңтар   ҚаңтарАӘД мұғалімі     Тәлімгер, құқық пәнінің мұғалімі 9-11 сынып жетекшілері     А.Т.Мукашева   1-11 сынып жетекшілері 1-11сынып жетекшілері АӘД мұғалімі 
Отбасы  тәрбиесі .«Ата салты- ардақты мирас» Эссе «Біз – үлкен елміз – үлкен отбасымыз»23-27.01.7-10 сынып  жетекшілері Тіл мамандары       
Тәрбие жұмысының бағыты/АҚПАН.  Іс-шаралар.Өткізілу мерзімі             Жауаптылар 
18.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты  Нашақорлық, есірткі тұтыну, ішімдік ішу, темекі шегудің зияндылығының алдын алу мақсатында лекциялар оқу. «Жаман әдеттер.Шылым шегу денсаулыққа қауіпті»  01-03.02.ДТІЖО әлеуметтік ұстаз     медбибі 
 «Нашақорлық дегеніміз не?», «Темекі шегу, арақ ішу-адам ағзасын бұзады» әңгіме  01-03.02.    5-8 сын. әлеуметтік ұстаз   
«Темекі шегу, арақ ішу-қылмысқа барар қадам»,«Арақ-күллі жамандықтың тамыры» СӨС.  АҚТҚ/ЖҚТБ – жұқпасы таратылатын жолдар.  01- 03.02.  9-11сын.    Медбибі әлеуметтік ұстаз 
«Дені сау ұрпақ – ел болашағы» СӨС орталығы мамандарымен кездесу СӨС. Қауіпті ойындар. (медиақауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, интернет желісіндегі қауіпсіздік) «Спорттық Қазақстан. Дені сау ұрпақ.» «Әкем, шешем және мен» көңілді спорт жарыстары Спорттық жарыстар. Шаңғы тебуден жарыс.    06-10.02.   ақпан   Психолог     Медбибі 1-4 сын. жет. Дене шынықтыру мұғалімдері 
19.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие15 ақпан -Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылған күні.13-17.02.ДТІЖО АӘД мұғалімі 
 «Ауғанстан менің жүрегімде..» атты презентациялық танымдық сабақ  13-17.02.ДТІЖО Тәлімгер, АӘД мұғалімі 
Ерлік – ұрпаққа мұра.  13-17.02.1-4 сынып жетекшілері 
«Ауғаныстан- журектегі жара» Эссе «Мен Қазақстанның азаматымын және патриотымын», «Мен Қазақстандықпын» «Елбасы Жолдауының ерекшеліктері» сынып ата-аналар жиналысы15.02.1-11 сынып жетекшілері 5-7 сынып жетекшілері   
20.Ұлттық тәрбие.  «Қазақстан халықтарының салт-дәстүрі және әдеп-ғұрыптары» (тәрб.сағаты Әңгіме  «Мұражай экспонаттары нені баяндайды?»20-24.02.1-11 сынып жетекшілері  5-7 сынып  жетекшілері 
21.Рухани-адамгершілік тәрбие  Қарым-қатынас сабағы «Ізеттілік пен құрмет» (сын.сағ.) «Қоғамға қызмет етемін» жобасы. «Мейірімділік  жеңеді» қайырымдылық акциясын өткізу13-17.02.1-11 сынып жетекшілері 
1 наурыз- Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні. «Қазақстан халқы ассамблеясы – ұлтаралық  татулық пен төзімділік белгісі» 20.02-24.021-11 сынып жетекшілері 
«Шаңырақ» балалар  ұйымының мерекелік концерті. Бейнетур. «Қазақстанның рухани киелі, қасиетті жерлері»  20-24.02Тәлігер, Балтабаев Д.Б. 1-4 сынып жетекшілері 
 «Бір шаңырақ астында» плакаттар байқауы Дебат. «Толеранттылық – достық пен бірлікке апарар  басты жол». Қазақстан Республикасы азаматтарының саяси құқықтары20-24.02   20-24.02Сынып жетекшілер Тәлімгер   8-10 сынып жетекшілері   
Тәрбие жұмысының бағыты/НАУРЫЗ. Іс-шаралар.Өткізілу мерзімі            Жауаптылар 
22.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.  «Ана-өмір шуағы» 8 Наурыз- Халықаралық әйелдер күні. Мереке аясында сынып сағаттарын өткізу. (сын.сағ.).   «Аялайық ананы» концерттік бағдарлама   «Біздің ортақ үйіміз – Қазақстан» сурет байқауы 01-07.03       07.03   06-10.03 1-11 сынып жетекшілер     Р.Қ.Хамзина  Р.А.Усерова  А.Б.Байзакова Д.Б.Балтабаев 1-4 сынып жетекшілері 
23.Ұлттық тәрбие.Национальное воспитаниеКөпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.    «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!Ұлыстың Ұлы күні-Наурыз меркесіне арналған мерекелік жиын.16.03.23   ДТІЖО  Б.М.Альжанова, А.О.Бабакова Ж.Т.Сматаева, А.М.Сапарова Д.Б.Балтабаев А.Ә.Жангазина  Ж.Т.Умерзакова Ж.А.Баймуканова 
«Қош келдің, Наурыз!» (сын.сағ.)17.03.   1-11 сынып жетекшілері   
Дөңгелек үстел «Біз –  Қазақстан халқымыз»17.03.     Тәлімгер 
Наурыз мерекесі қарсаңында «Берекелі дастархан» Ұлттық тағамдар жәрмеңке-көрмесін ұйымдастыру/ «Бір шаңырақ астында» сынып сағаттар    13-17.03.         1-11 сынып жетекшілері     
24Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие/ «Менің Отаным- Қазақстан» ауызша журнал «Туған жерге,оның мәдениеті мен дәстүрлеріне ерекше құрметпен қарау-ұлттың мәдени-генетикалық негізі»  сынып сағаты «Көпұлттық қоғамдағы Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі» дөңгелек үстел13-17. 03.     16.03.     Тәлімгер 8-11 сынып жетекшілері   Б.М.Абдульманов  9-11 сынып жетекшілері   
Тәрбие жұмысының бағытыСӘУІР.  Іс-шаралар.Өткізілу мерзімі            Жауаптылар 
25.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты   7 сәуір –Әлемдегі денсаулық күні   
Қауіпсіздік сабағы. «Қауіпсіз ойын орыны.Қаңғыбас жануарлар.Дәрілер.Бейтаныс адамдар.Су тоғандары.Тұрмыс құралдары», «От пен су-тілсіз жау» Суицидтің алдын алу іс- шаралары  03-07.04. 03-07.041-8 сынып жетекшілері   Мектеп психологі Әлеуметтік ұстаз 
Көз ауруларының профилактикасы.03-07.04.     5-7 сынып жетекшілері    медбибі 
«Біз өмірді таңдаймыз!».Жағымсыз әдет, мінез-құлықтың алдын алу туралы» сынып сағатын өткізу.03-07.04.    8-11 сынып жетекшілері 
«Біз салауатты өмір салтын ұстанамыз! Нашақорлық пен есірткіге қарсымыз!» спорттық-эстафеталық сайыс. «Көшеде жүру қауіпсіздігі» ертеңгілік   06.04.   13.04Тәлімгер. Д/Ш пәні мұғ. 1-4 сынып жетекшілері Р.Қ.Хамзина, Б.М.Альжанова  Ж.Т.Сматаева 
26.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие/  «Бала құқығы конвенциясы»  10-14.04.1-4 сынып жетекшілері 
«Кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстар мен құқық бұзушылықтар» (сын.сағ.)10-14.04.5-11 сынып жетекшілері  
«Бала құқығы мен міндеттері туралы ҚР заңнамалар» құқықтық білім сабағы   «Адал және сатылмайтын еңбегі» оқушылар арасында сурет байқауы14. 04.       10-14.04.  Тәлімгер. Құқық негіздері пәнінің мұғалімі   сынып жетекшілер     
Агрессивті мінез-құлықтың туындау себептері мен алдын алу жолдары10-14.04.Мектеп психологы 
«Мен өмір сүретін отбасы»10-14.04.   1-4 сынып жетекшілері.   
«Рухани төзімділік дегеніміз не?»10-14.04.    5-7 сынып жетекшілері   
«Экстремизм дегеніміз не?10-14.04.   8-9 сынып жетекшілері   
«Әлем және экстремизм»10-14.04.   10-11 сынып жетекшілері   
Ғаламтордағы қауіптілік. Жат ағымдар ақпаратынан сақтанайық!17-21.04.    1-4 сынып жетекшілері 
Өзіңді-өзің қорғап, сақтандыра біл!17-21.04.   5-7 сынып жетекшілері 
 «Экстремизм және терроризм-қоғам мен мемлекет үшін өте қауіпті» Мемлекеттік рәміздер тарихы. «Көк байрағым» байқауы17-21.04.   8-9 сынып жетекшілері   5-11 сынып жетекшілері 
«Экстремизмнің қауіптілігі: Экстремизм біздің өмірімізде »  Ерікті «Адал ұрпақ» клубының жұмысы17-21.04.   17-21.04.  10-11 сынып жетекшілері   Тәлімгер 
 Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі«Нұрлы болашақ.  Интеллектуалды  ұлт» «Жібек жолы» зияткерлік ойыны (рухани жаңғыру) «Саналы азамат». Кәсіби мамандық таңдау  10-14. 04.   Жыл бойы5-11 сынып жетекшілері       Мектеп психологі 
 Рухани-адамгершілік тәрбие  Құқықтық оқыту. Қазақстан Республикасы азаматтарының әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен міндеттері. «Туған елге тағзым». Туған өлке тарихы. «Бабалар өмірі – ұрпаққа сабақ». Этномәдени бірлестіктерге, мұражайларға, ескерткіштерге бару  03-07.04   03-07.04   17-21.04.  5-11 сынып  жетекшілері   1-4 сынып жетекшілері   9-11 сынып жетекшілері  ДТІЖО           
Тәрбие жұмысының бағытыМАМЫР.  Іс-шаралар.   
27.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие1 мамыр-Қазақстан Халқының Бірлігі күні. «Ынтымағы мен бірлігі жарасқан-Қазақ елі». Мерекелік концерт   27.04. А.С.Садуова  Ғ.А.Шаймерденов Г.К.Тюлеева Д.Б.Балтабаев 
Мектеп ассамблеясының ең қызықты әрі маңызды өмірінен «Шаңырақ» фотокөрмесін ұйымдастыру02-05.05.Тәлімгер   
«Менің Дос пейілді Елім»02-05.05.   1-4 сынып жетекшілері 
«Қазақстан-достық пен татулық мекені»02-05.05.   5-11 сынып жетекшілері 
7 мамыр-Отан қорғаушылар күні. 9 мамыр-Жеңіс күні.Осы мерекелерге орай тақырыптық «Ерлікті ардақтаған Ел нұрлы» мерекелік іс-шара02.-05.05.ДТІЖО Мектеп Парламенті  А.Б.Курмангалиева, А.М.Жақсылық, Р.А.Усерова А.А.Шарибаева,Д.Б.Балтабаев 
«Ер есімі – ел есінде» сынып сағаттар02-05.051-4 сынып жетекшілері 
«Отан үшін от кешкендер»  сынып сағаттар02-05.055-7 сынып жетекшілері 
«Бабалар ерлігі ұрпаққа аманат» сынып сағаттар «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» тәрбие сағаттары02-05.05   08-12.058-11 сынып жетекшілері   5-11 сынып жетекшілері   
 СӨС. Қауіпсіз жаз15.-19.051-11 сынып жетекшілері 
ҰОС ардагерлеріне бару.кезіндеТәлімгер   
28.Рухани-адамгершілік тәрбие« Адамның жақсы және жаман ойлары»15-19.05.1-4 сынып жетекшілері 
«Адамның рухани байлығы»15-19.05.5-7 сынып жетекшілері   
«Адамдық ақыл мен ой»15-19.05.8-11 сынып жетекшілері   
 
Таңертеңгіліктер. «Қош бол, бастауыш!»  29.054 сынып жетекшілері 
«Сыңғырла, соңғы қоңырау!» соңғы қоңырау салтанатты жиыны.   31.05.Ж.М. Умбетова Қ.А.Нұрмағамбетова Б.Қ.Бүркітова А.А.Шарибаева Д.Б.Балтабаев 
Жаз айларындағы адам өмірінің қауіпсіздігі туралы кеңес беру: өрт және суға түсу қауіпсіздігі, табиғат аясында демалу ережелері мен талаптары, жол қауіпсіздігі (сын.сағ.). «Бір апта қалада», «Ата-ананың жұмыс орнындағы 10 күн» әлеуметтік тәжірибелері. Жазғы каникул уақытындағы ата-аналар мен оқушылардың бірлескен іс-әрекеттері тақырыптары. 22 -30.05   Жазғы демалыс уақытында1-11 сынып жетекшілері   5-10 сынып жетекшілері             
 Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты  Жазғы демалыс кезіндегі өмір қауіпсіздік, жолда жүру қауіпсіздігі. «Өмір қымбатсын маған»  психологиялық тренинг «Өз-өзіне қол жұмсау әрекетінің алдын алу» ақыл-кеңес, бейне ролик.22-26.05   22-26.05   22-26.051-11 сынып  жетекшілері   Мектеп психологі 8-11 сынып жетекшілері психолог 
Тәрбие жұмысының бағыты/МАУСЫМ. Іс-шараларӨткізілу мерзімі            Жауаптылар 
  «Мемлекеттік рәміздер» «Мемлекеттік рәміздерді білу- парыз» дөңгелек үстел «Рәміздерім мақтанышым» тәрбие сағатыМаусым   01, 02.06.ДТІЖО Лагерь жетекшілері
29.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие/ 1. Жағымсыз әдеттердің алдын алу профилактикасыКезінде Е.Т.Әлжанов 
Жазғы сауықтыру лагерінің жұмысы 2. Бейнематериалдар көрсету. СӨС. Қауіпсіз жаз.Лагерь жетекшілері 
3. Спорттық ойындар ұйымдастыру. 
2.Мектеп бітіру кеші 9,11 сыныптар.ДТІЖО,  А.А. Шарибаева  Ж.А.Баймуканова, А.О.Бабакова Д.Б.Балтабаев 
 
 
 
 
  3. Аналитика-диагностикалық жұмыс.  
3.1.Сынып жетекшілер туралы деректер банкісін жинақтау.Қыркүйек.  ДТІЖОМәлімет банкі  Банк данных
3.2.Сынып жетекшілердің әдістемелік тақырыптары туралы мәліметҚараша.  Ақпарат.
3.3.Сынып жетекшілердің кәсіби сапасына  сараптама жасау.Наурыз.  Анықтама.
3.4Мектептің тәрбие жұмысының мониторингісін жасау.Кезінде 
4. Ақпараттық-әдістемелік жұмыс.
4.1.Сынып жетекшілер қызметі туралы әдістемелік баспа өніміне даярлық жасау.Жыл бойы В течение годаДТІЖОӘдістемелік материалдар.
4.2.Сынып жетекшілермен жүргізілген әдістемелік жұмыстың сараптамасы.Қаңтар, мамыр.   
5. Бақылау қызметі.
5.1.Сынып жетекшілердің жеке жылдық тәрбие жұмысын жоспарлауын тексеру.Қыркүйек.  ДТІЖОАнықтама.
5.2.Тәрбие жұмысы жоспарының орындалуы.Жыл бойыАнықтама.
5.3.Сынып сағаттарына қатысуы.Жыл бойыАнықтама.
5.4.Ата-аналар жиналысының хаттамасыТоқсан сайын 1 ретАнықтама.
5.5.Ата-аналардың жиналыстарға қатысу мониторингісіТоқсан сайын 1 рет.Анықтама.

ІV.Ата – аналармен  әлеуметтік серіктестік .4.1.Мектепішілік ата-аналар қауымдастығының жұмыс жоспары

р/сАтқарылатын жұмыстар мен қаралатын мәселелерУақытыЖауапты
1Мектепішілік ата-аналар комитеті отырысы..Жылдық жұмыс жоспары және ата-аналар комитеті құрамын бекітуҚыркүйекАта-аналар комитеті
2Мектептің жаңа оқу жылына даярлығын ұйымдастыру;ҚыркүйекСынып жетекшілер мен ата-аналар комитеті
3Жалпыға міндетті оқу қорының есебінен жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, тұрмысы төмен және көп балалы отбасы балаларының ыстық тамақ, қыстық киім және тегін оқулықтармен қамтамасыз етілуін қадағалауЖыл бойыПсихологтар, сынып жетекшілер мен ата-аналар комитеті
4Әр тоқсан сайын сынып ата-аналар жиналысын өткізуді ұйымдастыру.Жыл бойыСынып жетекшілер мен ата-аналар комитеті
5Мектепішілік мерекелік тәрбиелік іс-шараларға және ұйымдастыру жұмыстарына қатысу.Жыл бойыСынып жетекшілер мен ата-аналар комитеті
6Оқушылардың рухани және эстетикалық мәдениетін көтеру бағытындағы театр, цирк қойылымдары, жаңа жылдық кештер, концерттік бағдарламаларға қатысуын ұйымдастыру.Жыл бойыСынып жетекшілер мен ата-аналар комитеті
7Оқушылар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында тәрбие үрдісіне байланысты ережелерді насихаттау жұмыстарына, сынып ата-аналар жиналыстарына, профилактикалық отырыстарға,  тәрбиелік іс-шараларға, зерттеу жұмыстары мен рейдтік кезекшіліктерге  қатысу.Жыл бойыСынып жетекшілер мен ата-аналар комитеті
811 сыныптардың ҰБТ –і тапсырудағы дайындығы мен нәтижесін бақылау, 9,11 сынып бітіруші түлектердің мамандық таңдауы туралы сынып педконцилиумдарын өткізу.КезіндеСынып жетекшілер мен ата-аналар комитеті

4.2.Ата-аналар жиналысының циклограммасы. Сынып ата-аналар жиналысының тақырыптары.

Айы/МесяцҚыркүйек. Сентябрь.Қараша. Ноябрь.Қаңтар. ЯнварьНаурыз. Март.Мамыр. Май.
Тақырып саны№ 1  жиналыс.  № 2  жиналыс.  № 3  жиналыс.№ 4  жиналыс.  № 5 жиналыс.  
Сынып/ 
11.Балалардың жас ерекшілігі 2.Балалар агрессиясының туындау  себептері. 3. Отбасындағы жазалау және мақтау. 4.Төменгі сынып оқушыларының физиологиясы мен гигиенасы 5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету.
21.Төменгі сынып оқушыларының физикалық даму ерекшелігі. 2. Баланың ақыл-ойын дамытудағы кітаптың ролі. 3.Төменгі сынып оқушылардың өмірлік дағдыларға  икемділігін қалыптастыру. 4.Бала және ойын алаңы. 5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
31.Баланың жеке тұлғалық қабілетінің дамытудағы ұжымдық қарым-қатынастың мәні. 2.Баланың түрлі жұқпалы, инфекциялық ауруларға қарсы тұру иммунитетін дамыту жолдары. 3. Оқушының пәндік оқулықтарды тиімді  пайдалана білуге үйрету. 4.Бала мінез-құлқын отбасы қарым-қатынасы аясында қалыптастыру. 5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
41.Жасөпірімдердің рухани-адамгершілік қабілетін дамытудағы отбасының ролі. 2.Оқушының пәндік оқулықтарды тиімді  пайдалана білуге үйрету. 3. Баламен өзара тиімді  қарым-қатынас жасай білесіз бе? 4.Бастаыш сыныппен қоштасу. 5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
51.5 сынып оқушыларының орта буын сыныптарға бейімделу кезінде кездесетін қиыншылықтар.Оқушылардың псиофизиологиялық ерекшелігі. 2. Оқушы қызметін қалыптастыруда үй тапсырмасының орындалуы. 3. Бесінші сынып оқушылары және виртуальді әлем қарым-қатынасы. 4.Отбасында бала ролі: мақтау мен жазалау 5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
61.Жеткіншек жаста кездесетін алғашқы проблемалық жағдаяттар. 2. Баланың мінез -құлқындағы психологиялық өзгерістер. 3. Оқушылардың  физикалық дамуы. 4.Баланың ойлау қабілетін қалай дамытуға болады?   5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
71.Жеткіншек жастағы балалардың дене тұрқының даму ерекшелігі.Құқық бұзушылық психология қалай қалыптасады? 2.Отбасылық және қоғамдық орта агрессиясы: себебі мен салдары. 3. Отбасындағы жазалау және мақтау. 4.Бала денсаулығы – басты байлық . 5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
81.Жасөспірімдердің физиологиялық және психологиялық қалыптасуы.  2.Баланың заңға мойынсұнушылық мінез-құлық қалыптастыру жолдары мен әдістері. 3.Жеткіншектерді түрлі зорлық-зомбылықтан қалай аман сақтап қалуға болады? 4. Бала тәрбиелеудегі отбасының имани келбеті. Әке мен ана беделі. 5.Оқу жылын аяқтау.Жазғы демалысты ұйымдастыру және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
91.Жасөспірімдердің физиологиялық және психологиялық қалыптасуын анықтауда кәсіби мамандар кеңесіне жүгіне білесіз бе? Отбасындағы бала құқығы қалай қорғалады? 2.Темекі шегу және статистика. Құқық бұзушылыққа бару жолдары. 3.Өзіңізді және балаңызды емтихан тапсыруға қалай дайындауға болады?4.Қорытынды аттестаттауда 9 сынып оқушыларын емтихан тапсыру  ережесімен таныстыру 5.Оқу жылын аяқтау.Оқушылардың  өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
101.Жоғары сынып оқушыларының жеке тұлға ретінде  әлеуметтік ортаға бейімделуде мектеп пен отбасының қарым-қатынас ерекшелігі. 2. Ата-ана мен бала арасындағы отбасылық кикілжіңдердің туындау себептері мен салдары. 3.Балалардың жалған талап-тілекті қоюға, өтірік айтуға қандай жағдаяттар итермелейді? 4. Балаңыздың келер жылы ҰБТ тапсыруда отбасылық қолдау мен дайындық жұмыстары қалай жүргізіледі? Бала денсаулығы мен психологиясы.   5. Жылды қорытындылау. Жазғы демалысты ұйымдастыру.
111.Бүгінгі еңбек нарығында  мамандық таңдауда ата-ана мен бала көзқарасы: өзара кереғар пікірлер мен үйлесімділіктер. Балаңыз қоғамдық ортада өз  құқығын қорғай алады ма? 2.11 сынып оқушыларының  психологиялық және физиологиялық даму және қалыптасу ерешеліктері. 3. Балаңыздың ҰБТ тапсыруда отбасылық қолдау мен дайындық жұмыстары қалай жүргізіледі? Бала денсаулығы мен психологиясы. 4. Мектеп бітірушілердің  психологиялық және физиологиялық даярлық деңгейі.5.Қорытынды аттестаттауда ҰБТ және дәстүрлі пәндік емтиханды тапсыру ережесімен таныстыру

Қосымша ақпарат көздері