Психологиялық- педагогикалық қостау картасы №____________    ОМ   КММ

                                       Психологиялық- педагогикалық қостау картасы №____________    ОМ   КММ

Оқушының Т.А.Ә.____________________________________________________________

Туған жылы ________________________________

Денсаулық  туралы мәліметтер ___________________________________________________

Басталды_____________________________ Оқуға дайындығы __________________

                                                                                  (Дайын / шартты түрде дайын / шартты түрде дайын емес / оқуға дайын емес)

Өлшемдер/ Параметры 
20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__20__- 20__
Год 
Класс01234          567891011 
Мектепке бейімделу (А, ВДА, ДА)             
 Оқу мотивациясының деңгейі  (В-жоғары,  С– орташа, Н – төмен)             
Өзін-өзі бағалау (З-көтерінкі, В-жоғары, А-барабар, Н-төмен)             
          Ұжымдағы беделі 
сыныптағы мәртебесі               
Зейіннің даму ерекшеліктері                            
В – жоғары             
С – орташа             
Н – төмен            
                      Есте сақтау дамуының ерекшеліктері 
В – жоғары             
С – орташа             
Н – төмен             
           Ойлаудың даму ерекшеліктері                     
Әрекетті             
Абстрактілі-символдық             
Ауызша-логикалық             
Көрнекі-бейнелі             
Креативті             
В – жоғары             
С – орташа             
Н – төмен             
Темперамент (ауырлық дәрежесі) 
Сангвиник             
Флегматик             
Меланхолик             
Холерик             
Мазасыздық деңгейі (В-жоғары, С-орташа, Н-төмен)                                            0-7 сыныптардың мазасыздық деңгейін анықтау үшін таңдау әдісі, 8-11 сыныптар үшін «Мазасыздық шкаласы» әдісі (Кондаш) 
мектептік               
өзін өзі бағалау               
тұлғааралық               
жалпы мазасыздық             
                                                                                          5-11 сынып мінезіндегі акцентуациялар 
Жоғары деңгей                   
                                                                                            Эмоциялық жай-күйі 
Физикалық агрессия             
вербальды             
жанама             
тітіркену             
негативті             
реніш             
күдік             
агрессивтілік индексі             
дұшпандық индексі             
                                                                                      Жанжалдағы мінез-құлық стилі 
Бәсекелестік             
Ынтымақтастық             
Ымыраға келу             
Қашу             
Бейімделу             
ХСН сауалнамасы бойынша (13 жастан бастап) ( В – жоғары деңгей, С – орташа, Н – төмен)   
депрессиялық             
невротикалық             
көпшілдік             
                      8-11 сынып бойынша кәсіби артықшылық            
Адам-табиғат             
Адам-адам             
Адам – техника             
Адам-белгі жүйесі             
Адам-көркем образ             
                                                                         Отбасылық тәрбие стилі 
беделді             
авторитарлық             
либералды             
индифферентті             
 

Педагог-психолог: _____________________________________________________________                                    ______________________________________________________

Қосымша ақпарат көздері